iQon

Działanie 1.6 Badanie i nowoczesne technologie w strategicznych dla regionu dziedzinach

O dofinansowanie mogą starać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa powiązani kooperacyjnie.

Dofinansowanie na:
  • inwestycje w środki trwałe, tj. infrastrukturę i urządzenia laboratoryjne, służące do prowadzenia działań badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach;
  • wspólne projekty inwestycyjne przedsiębiorców powiązanych kooperacyjnie polegające na zakupie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych służących do prowadzenia działań badawczorozwojowych
  • zakup usług badawczych od jednostek naukowych