iQon

Działanie 1.5 Rozwój przedsiębiorczości

O dofinansowanie mogą starać się przedsiębiorcy.

Dofinansowanie na: Działania ukierunkowane na podnoszenie konkurencyjności przedsiębiorstw:
  • utworzenie nowego przedsiębiorstwa;
  • rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa;
  • dywersyfikacja produkcji przedsiębiorstwa poprzez wprowadzenie nowych ulepszonych produktów;
  • zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie.