http://www.iqon.pl/dzialanie-1-5-dotacje-inwestycyjne-w-dziedzinie-turystyki.html

Iqon Sp. z o.o.

Działanie 1.5 Dotacje inwestycyjne w dziedzinie turystyki

O dofinansowanie mogą starać się mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa

Dofinansowanie na:
  • projekty dotyczące opracowania i wdrożenia nowych produktów turystycznych o zasięgu regionalnym oraz projekty dotyczące rozbudowy istniejących produktów turystycznych;
  • budowa i rozbudowa obiektów noclegowych, z wyłączeniem obiektów agroturystycznych i pokoi wynajmowanych przez rolników oraz miejsc na ustawianie namiotów w prowadzonych przez rolników gospodarstwach rolnych;
  • inwestycje w poprawę bazy noclegowo gastronomicznej poprzez przystosowanie obiektów zabytkowych do celów turystycznych;
  • budowa i przebudowa obiektów i infrastruktury uzdrowiskowej;
  • budowa i przebudowa obiektów gastronomicznych;
  • budowa i rozbudowa infrastruktury rekreacyjno sportowej rozumianej, jako kompleksowa oferta usług turystycznych (np. stacje narciarskie, pola golfowe, trasy turystyczne, Aqua parki).
Adres: ul. Kunickiego 10, 30-134 Kraków
www.iqon.pl, iqon@iqon.pl, tel. +48 12 631 07 56, tel. +48 12 631 07 59