iQon

Działanie 4.1 Wspieranie wdrożeń wyników prac B+R

O dofinansowanie mogą starać się przedsiębiorcy.

Dofinansowanie na:
  • inwestycje wraz z komponentem doradczym (zakup środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych) związane z wdrożeniem wyników prac B+R.