iQon

Działanie 1.3 Wspieranie innowacji

O dofinansowanie mogą starać się:
 • Uczelnie publiczne i niepubliczne;
 • Jednostki naukowe, w tym podstawowe jednostki organizacyjne szkół wyższych, placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk, jednostki badawczo rozwojowe;
 • Jednostki samorządu terytorialnego;
 • Związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;
 • Instytucje wspierające rozwój innowacyjny regionu (centra transferu technologii, parki technologiczne, przemysłowe, inkubatory przedsiębiorczości);
 • Przedsiębiorcy;
 • Agencje i fundacje rozwoju.
Dofinansowanie na:
 • budowa i inne roboty budowlane oraz wyposażenie w sprzęt jednostek naukowych wraz z zatrudnieniem wykwalifikowanej kadry naukowej;
 • budowa i inne roboty budowlane oraz uruchomienie parków przemysłowych, parków technologicznych oraz inkubatorów;
 • budowa i inne roboty budowlane wraz z uruchomieniem centrów doskonałości, centrów transferu technologii;
 • tworzenie infrastruktury zaplecza badawczo rozwojowego w przedsiębiorstwach wraz z zatrudnieniem wykwalifikowanej kadry naukowej;
 • przygotowanie terenów inwestycyjnych na potrzeby stworzenia obszarów produkcyjnych oraz stref nowoczesnych usług.