http://www.iqon.pl/dzialanie-1-3-dotacje-inwestycyjne-dla-malych-i-srednich-przedsiebiorstw.html

Iqon Sp. z o.o.

Działanie 1.3 Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw

O dofinansowanie mogą strać się małe i średnie przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie na: Inwestycje związane z przygotowaniem i uruchomieniem wytwarzania, a także przygotowaniem do sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów i usług (oferty) przeznaczonych do wprowadzenia na rynek lub innego praktycznego wykorzystania lub wprowadzenie unowocześnionego procesu dystrybucji. W szczególności wspierane będą następujące rodzaje projektów:
  • budowa, rozbudowa, przebudowa przedsiębiorstwa (produkcyjnego/usługowego);
  • dywersyfikacja produkcji zakładu poprzez wprowadzenie nowych produktów/usług (rozszerzenie zakresu działalności gospodarczej);
  • zasadnicza zmiana dotycząca procesu produkcyjnego istniejącego zakładu;
  • wsparcie innowacyjności produktowej, procesowej i organizacyjnej;
  • zastosowanie nowoczesnych technologii, w tym technologii informacyjnych (ICT).
Adres: ul. Kunickiego 10, 30-134 Kraków
www.iqon.pl, iqon@iqon.pl, tel. +48 12 631 07 56, tel. +48 12 631 07 59