iQon

Poddziałanie 1.3.1 Projekty na rzecz społeczności romskiej

O dofinansowanie mogą się starać się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych.

Projekt powinien być skierowany, m.in. do:
  • Członków społeczności romskiej;
  • Osób, instytucji i podmiotów działających na rzecz społeczności romskiej w Polsce;
Rodzaje projektów, które mogą zostać dofinansowane w ramach działania 1.3.1:
  • projekty obejmujące działania z zakresu zatrudnienia, edukacji, integracji społecznej i zdrowia, przyczyniające się do aktywizacji społeczno-zawodowej społeczności romskiej.