http://www.iqon.pl/dzialanie-1-2-tworzenie-i-rozwoj-powiazan-kooperacyjnych-przedsiebiorstw.html

Iqon Sp. z o.o.

Działanie 1.2 Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw

O dofinansowanie mogą starać się podmioty prowadzące mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Dofinansowanie na: - dofinansowanie wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych podejmowanych przez grupę przedsiębiorstw; - dofinansowanie kosztów zastosowania i wykorzystania technologii gospodarki elektronicznej dla ułatwienia działań kooperacyjnych; - dofinansowanie kosztów zastosowania i wykorzystania technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT) w procesach zarządzania klasterem przemysłowym; - dofinansowanie kosztów zakupu wyników prac badawczo-rozwojowych i stosowanych i/lub praw własności przemysłowej przez klaster przedsiębiorstw; - dofinansowanie kosztów budowy i rozbudowy klasterów o znaczeniu regionalnym.
Adres: ul. Kunickiego 10, 30-134 Kraków
www.iqon.pl, iqon@iqon.pl, tel. +48 12 631 07 56, tel. +48 12 631 07 59