iQon

Działanie 1.2 Tworzenie i rozwój powiązań kooperacyjnych przedsiębiorstw

O dofinansowanie mogą starać się podmioty prowadzące mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Dofinansowanie na: - dofinansowanie wspólnych przedsięwzięć inwestycyjnych podejmowanych przez grupę przedsiębiorstw; - dofinansowanie kosztów zastosowania i wykorzystania technologii gospodarki elektronicznej dla ułatwienia działań kooperacyjnych; - dofinansowanie kosztów zastosowania i wykorzystania technologii informatycznych i komunikacyjnych (ICT) w procesach zarządzania klasterem przemysłowym; - dofinansowanie kosztów zakupu wyników prac badawczo-rozwojowych i stosowanych i/lub praw własności przemysłowej przez klaster przedsiębiorstw; - dofinansowanie kosztów budowy i rozbudowy klasterów o znaczeniu regionalnym.