iQon

Działanie 1.2 Rozwiązania innowacyjne w MŚP

O dofinansowanie mogą strać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy.

Dofinansowanie na:
  • nabycie wyników prac B+R, praw do własności intelektualnej, w tym patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej;
  • wsparcie uzyskania praw wyłącznych (np. patentów) dla własnych rozwiązań technicznych;
  • wsparcie inwestycyjne działalności B+R w przedsiębiorstwach;
  • wsparcie wdrożenia innowacyjnych procesów wytwarzania wyrobów i usług, systemów organizacyjnych i rozwiązań rynkowych, w tym wdrożenie wyników prac B+R;
  • wsparcie wdrożenia i komercjalizacji innowacyjnych produktów i usług oraz platform produktowo-technologicznych.