iQon

Działanie 1.2 Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw

O dofinansowanie mogą starać się mikroprzedsiębiorcy, którzy rozpoczęły działalność gospodarczą wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku.

Dofinansowanie na:
  • wyposażenie niezbędne do prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej lub modernizacji środków produkcji prowadzące do zwiększenia zdolności inwestycyjnej i innowacyjności przedsiębiorstwa;
  • zastosowanie i wykorzystanie technologii informatycznych i komunikacyjnych w procesach zarządzania przedsiębiorstwem;
  • dywersyfikacja produkcji zakładu poprzez jego rozbudowę celem wprowadzenia nowych produktów/usług;
  • zasadnicza zmiana dotycząca procesu produkcyjnego istniejącego zakładu, rozbudowa przedsiębiorstwa (produkcyjnego/usługowego).