iQon

Działanie 1.2 Budowa sieci współpracy nauka - gospodarka

O dofinansowanie mogą starać się przedsiębiorcy.

Dofinansowanie na: Projekty celowe, których podstawą są prace B+R służące zaspokojeniu konkretnych potrzeb danego przedsiębiorcy. Projekt celowy składać się będzie z dwóch faz:
  • badawczej obejmującej badania przemysłowe (stosowane) i prace rozwojowe;
  • części wdrożeniowej.