iQon

Działanie 1.1 Wsparcie kapitałowe przedsiębiorczości, schemat A i B

O dofinansowanie mogą starać się małe i średnie przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie na:

Schemat A:
  • wsparcie kapitałowe funduszy poręczeniowych i pożyczkowych oraz innych instrumentów wsparcia przedsiębiorstw;
Schemat B:
  • bezpośrednie dotacje inwestycyjne w zakresie podnoszenia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw m.in. na: inwestycje oparte na szeroko rozumianych innowacjach i wiedzy, inwestycje z zakresu rozbudowy przedsiębiorstw, inwestycje z zakresu zarządzania jakością, inwestycje z zakresu zmian w procesie produkcyjnym, tworzenie i rozwijanie powiązań kooperacyjnych.