iQon

Działanie 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw

O dofinansowanie mogą starać się mikroprzedsiębiorstwa, które rozpoczęły działalność gospodarczą nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku.

Dofinansowanie na:
  • wyposażenie niezbędne do prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej;
  • zastosowanie i wykorzystanie technologii informatycznych i komunikacyjnych w procesach zarządzania przedsiębiorstwem;
  • dostosowywanie technologii i produktów do wymagań dyrektyw unijnych;
  • dywersyfikacja produkcji zakładu poprzez jego rozbudowę celem wprowadzenia nowych produktów/usług;
  • zasadnicza zmiana dotycząca procesu produkcyjnego istniejącego zakładu, rozbudowa przedsiębiorstwa;
  • budowa lub modernizacja instalacji i urządzeń sprzyjających oszczędności surowców i energii oraz ograniczaniu ilości substancji szkodliwych dla środowiska.