iQon

Działanie 1.1 Inwestycje dla przedsiębiorstw

O dofinansowanie mogą starać się:
 • Przedsiębiorstwa w tym w szczególności MŚP;
 • Duże przedsiębiorstwa dotyczą przedsiębiorstw prowadzących działalność uzdrowiskową zlokalizowanych w miejscach uzdrowiskowych oraz z prowadzeniem działalności badawczo – rozwojowych.
 • Dofinansowanie na:
  • dotacje inwestycyjne dla MŚP5 wspierające innowacyjność produktową i procesową, w tym innowacyjność o charakterze regionalnym;
  • dotacje inwestycyjne dla MŚP wdrażających technologie informacyjne, np. tworzenie platform kompleksowego monitoringu najważniejszych procesów zarządzania;
  • dotacje inwestycyjne dla przedsiębiorstw związane z prowadzeniem działalności badawczo rozwojowej;
  • dotacje inwestycyjne dla MŚP zwiększające atrakcyjność turystyczną regionu, np. budowa, modernizacja infrastruktury turystycznej (baza noclegowa);
  • dotacje inwestycyjne wspierające rozwój mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą do 2 lat, np. utworzenie nowego przedsiębiorstwa, rozbudowa istniejącego przedsiębiorstwa;
  • dotacje inwestycyjne dostosowujące MŚP do wymogów wynikających z prawa krajowego i wspólnotowego w zakresie ochrony środowiska oraz projekty w zakresie zwiększania efektywności energetycznej, np. budowa lub modernizacja oczyszczalni lub podczyszczalni ścieków przemysłowych.