iQon

Działanie 1.1 Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw

O dofinansowanie mogą starać się mikroprzedsiębiorstwa, które rozpoczęły działalność nie wcześniej niż 24 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Dofinansowanie na:
  • wyposażenie niezbędne do prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej lub modernizacji środków produkcji prowadzące do zwiększenia zdolności inwestycyjnej i innowacyjności przedsiębiorstwa;
  • dywersyfikacja produkcji zakładu poprzez jego rozbudowę celem wprowadzenia nowych produktów/usług;
  • zasadnicza zmiana dotycząca procesu produkcyjnego istniejącego zakładu, rozbudowa przedsiębiorstwa (produkcyjnego/usługowego).