http://www.iqon.pl/dzialanie-1-1-bezposrednie-wsparcie-sektora-mikro-malych-i-srednich-przedsiebiorstw.html

Iqon Sp. z o.o.

Działanie 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

O dofinansowanie mogą starać się podmioty prowadzące mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie na:
  • budowa, rozbudowa przedsiębiorstwa;
  • inwestycje związane z dostosowaniem technologii/ produktów/ usług;
  • imprezy targowo-wystawiennicze;
  • wyposażenie nowych stanowisk pracy.
Adres: ul. Kunickiego 10, 30-134 Kraków
www.iqon.pl, iqon@iqon.pl, tel. +48 12 631 07 56, tel. +48 12 631 07 59