iQon

Działanie 1.1 Bezpośrednie wsparcie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

O dofinansowanie mogą starać się podmioty prowadzące mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie na:
  • budowa, rozbudowa przedsiębiorstwa;
  • inwestycje związane z dostosowaniem technologii/ produktów/ usług;
  • imprezy targowo-wystawiennicze;
  • wyposażenie nowych stanowisk pracy.