http://www.iqon.pl/doradztwo-prawne.html

Iqon Sp. z o.o.

Doradztwo prawne

Świadczymy pomoc z szeroko pojętego prawa, ze szczególnym uwzględnieniem prawa cywilnego, gospodarczego, prawa pracy, prawa własności intelektualnej, prawa reklamy.

W ramach usług oferujemy:

  • sporządzanie opinii prawnych;
  • sporządzanie projektów umów oraz opiniowanie umów;
  • sporządzanie i opiniowanie wewnętrznych aktów zakładowych,
  • przygotowywanie dokumentacji na zgromadzenia wspólników;
  • sporządzanie projektów pism procesowych;
  • doradztwo oraz pomoc w procedurze tworzenia i przekształceń spółek;
  • sporządzanie wniosków o wpisy w postępowaniach sądowych z użyciem formularzy (KRS, księgi wieczyste);
  • udzielanie konsultacji i porad prawnych;
  • kompleksową obsługę przedsiębiorców (z wyłączeniem reprezentacji przed sądami).
Adres: ul. Kunickiego 10, 30-134 Kraków
www.iqon.pl, iqon@iqon.pl, tel. +48 12 631 07 56, tel. +48 12 631 07 59