iQon

CULTURE (2007-2013)

Program umożliwia wsparcie projektów międzynarodowych we wszystkich dziedzinach kultury oprócz sektora audiowizualnego, promujących kulturę europejską. Projekt musi zrzeszać, co najmniej 6 podmiotów z różnych krajów (3 w przypadku projektów krótkoterminowych). Wśród dofinansowanych przedsięwzięć znajdują się również tłumaczenia tekstów.

Budżet programu: 400 mln euro.