iQon

7th Framework Programme – COOPERATION

Program wspiera projekty badawcze prowadzone na bazie współpracy uniwersytetów, przemysłu, centrów badawczych i instytucji publicznych z różnych krajów (co najmniej 3 partnerów z różnych krajów). Projekt badawczy musi się zawierać w jednym z priorytetów badawczych: zdrowie, żywienie-rolnictwo-biotechnologia, IT, nanotechnologie, nowe technologie produkcyjne, energia, środowisko, transport, nauki społeczno – ekonomiczne i humanistyczne, bezpieczeństwo i przestrzeń kosmiczna.

Budżet programu: 32 292 mln euro.